תמונה הבאה


"אני אוהבת שרואים בתמונות את מצב הרוח המהורהר שיש לי לקראת סוף ההריון
הזה"  - לאה, אוקטובר 2007

  תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©