תמונה קודמת תמונה הבאה


"איזו חוויה חד פעמית זו! והתמונות  - התלהבתי מכך שהן גם מראות אותי אבל גם
משהו שמעבר למי שאני, נצחי כזה." תמי, ספטמבר 2005

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©