תמונה קודמת תמונה הבאה


"התאורה היא אחד המרכיבים החשובים בתמונה. אני מכוונת את התאורה
כך שתדגיש את היופי הייחודי לך, את מרקם וגוון העור, את השיער,
את הצורה המיוחדת." אביבה

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©