תמונה קודמת תמונה הבאה


"רציתי להיות מיוחדת בצילומים, קלאסית, לשחק דמויות. התלהבתי מהאפשרויות
של הלבוש, הרקע והתאורה. שמחתי שאביבה מצאה דרך משותפת. יצא מדהים בעיני"
בר, אפריל 2007

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©