תמונה קודמת תמונה הבאה


"בצילומים כל תשומת הלב היתה עלי-רקע, בדים , תאורה, פלשים. חוויה משונה
ומאד נעימה." תמי, ספטמבר 2005

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©