תמונה קודמת תמונה הבאה


"אפשר לראות לנו הכל בפנים - תקוה, חשש, מחשבות על העתיד. קסם." ת' וג', ספטמבר 05
תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©