תמונה קודמת תמונה הבאה


"הייתי מאד מופנמת בזמן הצילומים, זה היה קצת לפני הלידה. כל הרגשות שלי
עברו דרך התמונות. מדהים לראות את זה." תמר, ספטמבר 2006

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©