תמונה קודמת תמונה הבאה


"אביבה סידרה סביבי כל הזמן את התאורה כך שתדגיש את מה שיפה
ותסתיר את מה שיש להסתיר. גם העיבוד העדין שהיא עשתה לתמונת
עשה פלאים." הדס, דצמבר 2006

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©