תמונה קודמת תמונה הבאה


"בעלי דווקא התלהב מרעיון הצילומים. הוא אהב כל מה שעשינו, אבל לחשוף את זה
באתר זה כבר יותר מדי. חווית הסטודיו היתה נהדרת ואל התמונות עבר הרבה
מהיחד וההתרגשות שלו ושלי." נטע, יולי 2007
תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©