תמונה קודמת תמונה הבאה


"כצלמת, אני מחפשת את המשמעות. אני אוהבת להעביר אל התמונות
את מה שאת מרגישה, את הרגשות שמאחורי הווצרותו של תינוק חדש." אביבה
תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©