תמונה קודמת תמונה הבאה


"אני מסתכלת על ההריון כמו שהוא, בפשטות, בלי להתייפיף."  אביבה
תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©