תמונה קודמת תמונה הבאה


"מייד הבנתי שאמצא שפה משותפת עם אביבה. יש לה את המגע
הקלאסי והנקי הזה שחיפשתי. ישבנו יחד ובחרנו תמונות שמרגשות
אותי בכל פעם שאני צופה בהם. הן כל כך קלאסיות שיכולתי לתלות
אחת בסלון בלי להתבייש כלל." הדס, פברואר  2007

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©