תמונה קודמת תמונה הבאה


"הצילומים היו קסם. כל כך הרבה תשומת לב רק עלי... ובהרבה תמונות אני 
צוחקת -  טוב, זו אני, וזה עבר נהדר בתמונות" גל, יולי 2006
תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©