תמונה קודמת תמונה הבאה


"היה חשוב לי שהצילומים יהיו על רקע מקום שאני מזדהה איתו, מרגישה בו בבית.
שמחתי שאפשר היה לעשות סדרת תמונות בשדות הקיבוץ."  דלית, אוגוסט 2007

תמונה קודמת תמונה הבאה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 אביבה אברון, צילום מקצועי     050-3113396  evron-ya@zahav.net.il                          

כל הזכויות שמורות לאביבה אברון 050-3113396 ©